शयनं न करोति नगरम् – मदुरै (भागः १)

मीनाक्षी सुन्दरेस्वर देवालयः दक्षिणभारते तमिलनाडु राज्ये वैगै नदी तीरे मीनाक्षी सुन्दरेस्वरः इति एकः विश्वविख्यातः देवालयः अस्ति। एषः मीनः अक्षि इव

Read more

एर्कार्ड् – लघु ऊटि इति अपि ज्ञातम्

एर्कार्ड् – लघु ऊटि इति अपि ज्ञातम् तमिलुनाडुराज्यस्य सेलं मण्डले एर्कार्ड् पर्वतस्थ अस्ति| एतत् अतिरमणीय पर्वतस्थ अस्ति | एतत् सेलं

Read more