शयनं न करोति नगरम् – मदुरै (भागः १)

मीनाक्षी सुन्दरेस्वर देवालयः दक्षिणभारते तमिलनाडु राज्ये वैगै नदी तीरे मीनाक्षी सुन्दरेस्वरः इति एकः विश्वविख्यातः देवालयः अस्ति। एषः मीनः अक्षि इव

Read more